719 000 българи не са здравно осигурени

236 0

719 000 българи са без здравни осигуровки

Статистиката е направена към края на 2017 година и е стряскаща. Още през 2014 г. е изготвен анализ за здравно неосигурените лица в България от дирекция „Управление на риска“ при НАП, пише в. Сега. През 2017 г. е извършена пълна оценка на актуалните характеристики и на ефекта от третиране на анализирания риск „Недеклариране и невнасяне на здравни вноски от задължените лица в България“. Съгласно тази оценка българските граждани, които подлежат на задължително здравно осигуряване в страната, но не са здравно осигурени към края на 2017 г., са приблизително 719 хил. лица.

Това заявява здравният министър Кирил Ананиев в отговор на питане на депутата от БСП Лало Кирилов за броя на здравнонеосигурените лица. С цел определяне на действителния брой на здравно неосигурените български граждани, следва да се има предвид, че според Закона за здравното осигуряване, подлежат на задължително здравно осигуряване в НЗОК всички български граждани, които не са граждани и на друга държава и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.

Това означава, че българските граждани, които са граждани и на друга държава (с двойно гражданство, едното от които е българско) и пребивават в чужбина повече от 183 дни в календарната година, не подлежат на задължително здравно осигуряване. Също така, не са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка. Това най-общо са лица, които пребивават и/или работят в други държави от Европейския съюз, включително членовете на техните семейства, уточнява здравният министър.

Броят на здравно неосигурените лица, които подлежат на задължително здравно осигуряване в страната, е определен като от броя на българските граждани с постоянна адресна регистрация на територията на Република България по данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – 8 387 хил. лица, е изваден:

броят на българските граждани в трудоспособна възраст, пребиваващи в чужбина. Броят на тези лица е изчислен на 1 475 хил. лица въз основа на резултатите от проведено през месец юли 2017 г. социологическо проучване – национално представително изследване в 1350 домакинства в Република България, и е верифициран с приблизителните оценки на други външни институции;

броят на здравно осигурените лица – общо 6 193 хил. лица, в т.ч. осигурени от Държавния бюджет лица – 2 735 хил. лица, и осигурени на друго основание – 3 458 хил. лица.

В хода на анализа и оценката, както и с цел подпомагане управленските решения за третиране на риска, общият брой от 719 хил. лица е разделен по категории, както следва:

безработни лица – 233 хил. лица, в това число лица без право на обезщетение, които не са осигурени от фонд „Безработица“- 159 хил. лица;

лица, получаващи обезщетение от фонд „Безработица“ за определен период от време, които дължат здравни вноски за своя сметка през останалия период на годината – 74 хил. лица;

чуждестранни лица, придобили българско гражданство – бежанци, които не са осигурявани от работодател или от бюджета – 10 хил. лица;

лица, завършващи средното си образование – за месеците до започване на трудова дейност или следване във висше учебно заведение – 6 хил. лица;

самоосигуряващи се лица, които за годината са декларирали както доходите си, така и задълженията си за здравни вноски, но все още не са ги погасили – 57 хил. лица;

лица, които за годината са декларирали доходите си, но не са декларирали и не са заплатили дължимите от тях здравни вноски – 22 хил. лица; други здравно неосигурени лица – 393 хил., завършва отговорът на министъра.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

About The Author