вреда

Гигантският „мъртъв кит“ развълнува цял свят и постави редица въпроси за замърсяването от пластмаси

Гигантският мъртъв кит развълнува цял свят, отключи редица въпроси, касаещи масовото замърсяване с пластмасови изделия. Изображението говори достатъчно, но все пак ще разгледаме този сериозен...More

9672 0