Гигантският „мъртъв кит“ развълнува цял свят и постави редица въпроси за замърсяването от пластмаси

Гигантският мъртъв кит развълнува цял свят, отключи редица въпроси, касаещи масовото замърсяване с пластмасови изделия. Изображението говори достатъчно, но все пак ще разгледаме този сериозен...More

7450 0

Гастроезофагеална рефлуксна болест – симптоми и лечение

Гастроезофагеална рефлуксна болест – ГЕРБ  – симптоми и лечение Гастроезофагеалната рефлуксна болест, в медицината съкратена (ГЕРБ), представлява хронично рецидивиращо заболяване, причинено от агресивното действие на...More

2808 0