Смяна на влагата в дървесината

577 0

Едно от свойствата на дървото е способността да променя собственото си съдържание на влага. Това свойство се нарича хигроскопичност. Влажността се променя в зависимост от състоянието на околната среда – ако дървесината е влажна, тогава при сух въздух тя отделя влага; ако въздухът е влажен и дървесината е суха, тогава тя абсорбира влагата.

Поради колоидни вещества в състава на дървесните клетки, процентът на свързана влага в нея не може да надвишава определен максимум (около 30%), който зависи от температурата и дървесните видове. Ако общото съдържание на влага е по-голямо от този максимум, тогава в дървесината има и свободна влага, чийто обем се изчислява от съотношението между клетъчните стени и техните кухини (от 50-60 до 200-250%, в зависимост от вида).

Има така нареченото стабилно съдържание на влага в дървото. Неговият материал придобива, ако е във въздуха със стабилно състояние (температура, влажност и други характеристики) по два начина – сорбция и десорбция. Ако климатичното състояние се промени, съдържанието на влага в дървесината ще се увеличи или намали.

Сорбция – поглъщане на влага от въздуха от дърво.

Десорбция – изсушаване и, следователно, освобождаване на влага в околната среда.

При измерване на съдържанието на влага в дървесината се използва индикатор като сорбционна хистерезис. Получава се от разликата между стабилното съдържание на влага в дървесината по време на десорбция и сорбция. Стойността на този показател до голяма степен зависи от размера на пробата – около 2,5% влага за проби, по-големи от 15×100 (WxL).

Важно е да споменем, че влагата в спалнята може да бъде сериозен проблем, ако е над даден процент.

Препоръчителната стайна температура и валжност е:

Под 45%: Сухи помещения.

От 45 до 60%: Нормално влажни помещения.

От 60 до 80%: Влажни помещения.

Над 80%: Мокри помещения.

  • Всекидневна: 20 – 23°С
  • Спалня: 16 – 17°С
  • Кухня: 18 – 20°С
  • Баня: 20 – 24°С
  • Килер, коридор и тоалетна: 15 – 17°С

About The Author