Службите по трудова медицина

295 0

Центърът за професионално здраве и медицина на околната среда към университета Монаш (MonCOEH) е основан през 2008 г., за да осигури изследвания и специализирано обучение в тези области.

Необходими са 3,5 години (42 месеца) за завършване на обучение по трудова медицина и медицина на околната среда. Службите по трудова медицина се фокусират върху обучението на професионалисти за оценка на работоспособността на дадено лице, лечение след професионална злополука или професионална болест и идентифициране на рисковете за здравето от работата и/или околната среда. Често срещаните професионални условия в Австралия включват мускулно-скелетни заболявания, психични разстройства и загуба на слуха, свързана с шума.

Обучение за СТМ

Създаването на факултети, които обучават специалисти по трудова медицина спомага за развитието на специалността. След обучение службите по трудова медицина работят в промишлеността, в независими медицински служби или на частна практика.

Службата по трудова медицина предлага обслужване от служба по трудова медицина, което се извършва съгласно Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд. Службата по трудова медицина изготвя всички необходими документи пред инспекция по труда.

Службата по трудова медицина СТМ организира провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи, с цел издаване финално заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите в съответствие със съответната Наредба от 1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Във връзка с проследяването на здравословното състояние на работещите службата по трудова медицина разработва ежегодни анализи на здравословното състояние въз основа на проведените периодични медицински прегледи, издава документ-заключение за пригодността на работниците и служителите да извършват даден вид работа и дава препоръки за оздравяване на работна среда и съхраняване на физическото и психическото здраве на работещите.

Службата по трудова медицина работи с медицински специалисти от следните области:

– УНГ;- Офталмология;- Стоматология; – Образна диагностика – Неврология;- Хирургия и ортопедия;- Клинична лаборатория.

Службата по трудова медицина организират и извършват профилактични медицински прегледи на работещите от медицински специалисти, съобразени с конкретните условия на труд, оценката на риска по работни места и Наредба №3 за предварителни и периодични медицински прегледи на работещите.

Службита разполагат или имат сключен договор с екип от медицински специалисти и съвременна апаратура за извършване на профилактични медицински прегледи от терапевт, кардиолог, офталмолог, невролог, оториноларинголог.

Извършват се редица изследвания на работниците и служителите: ехограхия на коремни органи, млечни жлези, щитовидна жлеза; аудиометрия; ЕКГ изследване; лабораторни кръвни изследвания.

Като целта е в откриването на отклонения от здравия статус на работещите в предприятието за започване на навременно лечение. След направените профилактични прегледи по протокол се изготвя здравно досие на всеки служител. След това фирмата-работодател получава заключение за здравословното състояние на служителя и анализ на здравословното състояние на всички служителите в компанията.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

About The Author