Завещаване на наследство – какво трябва да знаем?

468 0

Какви дейности трябва да извършите, ако Ви предстои да изготвите завещание? Какви са необходимите документи, както и колко ще Ви струва? На тези въпроси ще откриете отговор в съдържанието, приложено по-долу, т.е. в настоящата сатия.

Наследяването по завещание е подробно регламентирано в българското законодателство, по-конкретно в Закона за наследството, съкратено ЗН.

Това се явява едностранен акт на лицето, като изрично се забранява изготвянето на договор между две страни. С други думи, лист хартия, описан с подробности, подписан от човекът, решил да направи завещание и нотариално заверен е достатъчен документ, който да послужи за наследяване на имущество, патенти, или каквото е заложено в самото завещание.

Естествено, има минимални изисквания, които трябва да са изпълнени от заявителя, като най-важните са:

Пълнолетие на лицето, изготвящо завещание и това, да не е под запрещение.

Съществуват два начина на оформяне на завещанието: нотариално или саморъчно завещание.

Нотариално завещание, което трябва да бъде извършено от нотариус в присъствието на двама свидетели т. нар. „инструментарни свидетели“
Саморъчно завещание, което трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него. Подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания. След като бъде съставено саморъчното завещание може да остане у завещателя, бъде предадено на трето лице или на нотариус за пазене. Когато се предава на нотариус, завещанието трябва да е в затворен плик, върху който нотариусът създава протокол, който се подписва от лицето представило завещанието. Протоколът се завежда в специален регистър (чл. 25, ал. 2 ЗН). В последния случай, завещанието може да бъде взето обратно само лично от завещателя, като не съществува възможност за упълномощаване на трето лице.

Всякакви подробности, относно завещание, можете да научите от нотариус, който оперира във Вашето населено място.

Много е важно да внимавате, да не попаднете под някакви схеми, или измами. Също така трябва завещанието да бъде изцяло на доброволен принцип, а не под натииск!

Total 1 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

About The Author